Phổ biến nhất hoạt hình ảnh, tình dục đọc truyện tranh và khiêu dâm truyện tranh